Overview

Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Attacks Blocks Serves Total
1 8 Nataliya Goncharova 94 10 0 104
2 15 Tatyana Kosheleva 79 8 8 95
3 1 Yana Shcherban 22 6 6 34
4 4 Irina Koroleva 14 16 4 34
5 14 Irina Fetisova 21 10 2 33
6 16 Irina Voronkova 16 2 5 23
7 10 Ekaterina Kosianenko 3 0 10 13
8 20 Anastasia Shlyakhovaya 9 2 1 12
9 9 Vera Vetrova (Ulyakina) 2 2 2 6
10 6 Daria Malygina 0 3 0 3
Total for tournament 260 59 38 357
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 15 Tatyana Kosheleva 79 20 78 177 44.63
2 8 Nataliya Goncharova 94 26 91 211 44.55
3 1 Yana Shcherban 22 13 48 83
4 4 Irina Koroleva 14 5 18 37
5 6 Daria Malygina 0 4 2 6
6 9 Vera Vetrova (Ulyakina) 2 2 4 8
7 10 Ekaterina Kosianenko 3 1 1 5
8 14 Irina Fetisova 21 4 18 43
9 16 Irina Voronkova 16 7 9 32
10 20 Anastasia Shlyakhovaya 9 0 7 16
Total for tournament 260 82 276 618 0.45
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 4 Irina Koroleva 16 13 42 71 0.53
2 8 Nataliya Goncharova 10 12 25 47 0.33
3 14 Irina Fetisova 10 20 26 56 0.33
4 15 Tatyana Kosheleva 8 18 18 44 0.27
5 1 Yana Shcherban 6 8 22 36 0.20
6 6 Daria Malygina 3 3 1 7 0.10
7 9 Vera Vetrova (Ulyakina) 2 1 2 5 0.07
8 16 Irina Voronkova 2 8 7 17 0.07
9 20 Anastasia Shlyakhovaya 2 9 8 19 0.07
10 10 Ekaterina Kosianenko 0 2 9 11
Total for tournament 59 94 160 313 0.01
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 10 Ekaterina Kosianenko 10 2 71 83 0.33
2 15 Tatyana Kosheleva 8 6 65 79 0.27
3 1 Yana Shcherban 6 2 39 47 0.20
4 16 Irina Voronkova 5 3 23 31 0.17
5 4 Irina Koroleva 4 7 47 58 0.13
6 9 Vera Vetrova (Ulyakina) 2 3 35 40 0.07
7 14 Irina Fetisova 2 5 40 47 0.07
8 20 Anastasia Shlyakhovaya 1 4 9 14 0.03
9 6 Daria Malygina 0 1 0 1
10 8 Nataliya Goncharova 0 7 36 43
Total for tournament 38 40 365 443
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 10 Ekaterina Kosianenko 183 2 0 185 6.10
2 9 Vera Vetrova (Ulyakina) 64 1 0 65 2.13
3 19 Anna Podkopaeva 31 0 0 31 1.03
4 4 Irina Koroleva 6 0 0 6 0.20
5 15 Tatyana Kosheleva 5 0 0 5 0.17
6 8 Nataliya Goncharova 3 0 0 3 0.10
7 14 Irina Fetisova 2 0 0 2 0.07
8 16 Irina Voronkova 2 0 0 2 0.07
9 1 Yana Shcherban 1 0 0 1 0.03
10 20 Anastasia Shlyakhovaya 1 0 0 1 0.03
Total for tournament 298 3 0 301 0.03
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 15 Tatyana Kosheleva 34 27 0 61 1.13
2 8 Nataliya Goncharova 30 12 0 42 1.00
3 10 Ekaterina Kosianenko 29 16 0 45 0.97
4 19 Anna Podkopaeva 23 40 0 63 0.77
5 9 Vera Vetrova (Ulyakina) 16 7 0 23 0.53
6 1 Yana Shcherban 12 11 0 23 0.40
7 14 Irina Fetisova 11 7 0 18 0.37
8 4 Irina Koroleva 5 9 0 14 0.17
9 20 Anastasia Shlyakhovaya 4 2 0 6 0.13
10 16 Irina Voronkova 3 8 0 11 0.10
11 3 Elena Ezhova 0 1 0 1
Total for tournament 167 140 0 307 0.01
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 16 Irina Voronkova 45 6 0 51 76.47
2 1 Yana Shcherban 53 12 0 65 63.08
3 19 Anna Podkopaeva 39 9 0 48 62.50
4 3 Elena Ezhova 3 1 0 4
5 4 Irina Koroleva 4 0 0 4
6 8 Nataliya Goncharova 20 3 0 23
7 14 Irina Fetisova 2 1 0 3
8 15 Tatyana Kosheleva 13 2 0 15
Total for tournament 179 34 0 213 0.67