Overview

Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Attacks Blocks Serves Total
1 2 Ting Zhu 148 15 4 167
2 12 Ruoqi Hui 33 6 9 48
3 11 Yunli Xu 37 9 1 47
4 9 Changning Zhang 37 3 5 45
5 1 Xinyue Yuan 28 12 3 43
6 6 Xiangyu Gong 27 7 2 36
7 17 Ni Yan 19 9 5 33
8 10 Xiaotong Liu 14 0 0 14
9 3 Fangxu Yang 8 1 1 10
10 16 Xia Ding 2 3 3 8
11 7 Qiuyue Wei 4 0 0 4
Total for tournament 357 65 33 455
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 2 Ting Zhu 148 23 122 293 50.51
2 1 Xinyue Yuan 28 3 34 65
3 3 Fangxu Yang 8 5 14 27
4 6 Xiangyu Gong 27 9 26 62
5 7 Qiuyue Wei 4 2 10 16
6 9 Changning Zhang 37 20 58 115
7 10 Xiaotong Liu 14 8 17 39
8 11 Yunli Xu 37 8 20 65
9 12 Ruoqi Hui 33 19 49 101
10 16 Xia Ding 2 2 4 8
11 17 Ni Yan 19 5 19 43
Total for tournament 357 104 373 834 0.51
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 2 Ting Zhu 15 10 24 49 0.38
2 1 Xinyue Yuan 12 26 41 79 0.30
3 11 Yunli Xu 9 27 26 62 0.23
4 17 Ni Yan 9 25 16 50 0.23
5 6 Xiangyu Gong 7 8 5 20 0.18
6 12 Ruoqi Hui 6 8 8 22 0.15
7 9 Changning Zhang 3 19 21 43 0.08
8 16 Xia Ding 3 9 14 26 0.08
9 3 Fangxu Yang 1 6 4 11 0.03
10 7 Qiuyue Wei 0 8 21 29
11 10 Xiaotong Liu 0 3 5 8
Total for tournament 65 149 185 399
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 12 Ruoqi Hui 9 4 74 87 0.23
2 9 Changning Zhang 5 10 51 66 0.13
3 17 Ni Yan 5 4 40 49 0.13
4 2 Ting Zhu 4 8 90 102 0.10
5 1 Xinyue Yuan 3 10 53 66 0.08
6 16 Xia Ding 3 5 45 53 0.08
7 6 Xiangyu Gong 2 6 28 36 0.05
8 3 Fangxu Yang 1 0 19 20 0.03
9 11 Yunli Xu 1 6 73 80 0.03
10 7 Qiuyue Wei 0 3 41 44
11 10 Xiaotong Liu 0 3 16 19
Total for tournament 33 59 530 622
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 16 Xia Ding 166 2 0 168 4.15
2 7 Qiuyue Wei 156 5 0 161 3.90
3 15 Li Lin 18 1 0 19 0.45
4 9 Changning Zhang 10 0 0 10 0.25
5 1 Xinyue Yuan 8 1 0 9 0.20
6 2 Ting Zhu 7 2 0 9 0.18
7 6 Xiangyu Gong 7 0 0 7 0.18
8 12 Ruoqi Hui 7 0 0 7 0.18
9 11 Yunli Xu 4 0 0 4 0.10
10 3 Fangxu Yang 3 0 0 3 0.08
11 17 Ni Yan 3 1 0 4 0.08
12 10 Xiaotong Liu 1 0 0 1 0.03
Total for tournament 390 12 0 402 0.04
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 15 Li Lin 49 62 0 111 1.23
2 2 Ting Zhu 40 47 0 87 1.00
3 16 Xia Ding 31 24 0 55 0.78
4 7 Qiuyue Wei 27 19 0 46 0.68
5 9 Changning Zhang 24 26 0 50 0.60
6 12 Ruoqi Hui 21 25 0 46 0.53
7 6 Xiangyu Gong 18 20 0 38 0.45
8 10 Xiaotong Liu 14 6 0 20 0.35
9 1 Xinyue Yuan 12 7 0 19 0.30
10 11 Yunli Xu 9 16 0 25 0.23
11 17 Ni Yan 9 6 0 15 0.23
12 3 Fangxu Yang 8 5 0 13 0.20
Total for tournament 262 263 0 525 0.01
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 2 Ting Zhu 68 6 0 74 83.78
2 12 Ruoqi Hui 64 8 0 72 77.78
3 15 Li Lin 84 12 0 96 75.00
4 1 Xinyue Yuan 2 0 0 2
5 3 Fangxu Yang 7 0 0 7
6 6 Xiangyu Gong 1 0 0 1
7 9 Changning Zhang 47 1 0 48
8 10 Xiaotong Liu 19 4 0 23
9 11 Yunli Xu 1 1 0 2
10 17 Ni Yan 3 0 0 3
Total for tournament 296 32 0 328 0.79